Welcome to e-Library of Central Bureau of Statistics (CBS). It is a digital catalogue of publications, reports and CD-ROMs related to statistics and other disciplines compiled at the central library of the CBS. Please type the title of the book, name of the author, or the subject keywords in the search box to find the publication of your interest. Go to advanced search to limit your query.Use Romanization for non-English medium books. For further information and assistance please contact to library staff.


केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको ई–पुस्तकालयमा यहाँलाई स्वागत छ । यो तथ्याङ्क विभागको केन्द्रीय पुस्तकालयमा रहेका तथ्याङ्क लगायत विभिन्न विषयहरु संग सम्बन्धित पुस्तक, प्रतिवेदन र तथ्याङ्कीय सि.डि. रोमहरुको विधुतिय सूचि हो।यहाँलाई आवश्यक सामग्री खोज्न प्रकाशनको शीर्षक वा लेखकको नाम वा किवर्ड सर्च बाकसमा टाइप गर्नुहोस् । आफ्नो खोजी सिमित गर्न एड्भान्स सर्चमा जानुहोला।अंग्रेजी बाहेक अन्य भाषामा लेखिएका सामग्री खोज्न रोमन अंग्रेजीमा टाइप गर्नुहोस् । थप सहयोग तथा जानकारी आवश्यक परेमा पुस्तकालयका कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् ।